Restableix criteris

Llista d'anuncis de la categoria: Personal-PAS

Títol Descripció Data de publicació
Resolució del primer termini de la XX Convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per a la transformació social - 2024 Resolució del primer termini de la XX Convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per a la transformació social - 2024. ... 17/05/2024 15:13
Proves selectives d’accés pel torn lliure (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Comunicat del tribunal de les proves selectives d'accés pel torn lliure de l'escala d'auxiliars administratius, subgrup C2. En relació al segon exercici de la fase d’oposició (prova d’ofimàtica) de les proves selectives d’accés, pel torn lliure, per ... 17/05/2024 11:07
Proves selectives d’accés pel torn lliure (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Relació definitiva de notes de la primera prova de l’escala d’auxiliars, subgrup C2, especialitat auxiliars de serveis. 14/05/2024 14:12
Proves selectives d’accés pel torn lliure (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Relació definitiva de notes de la primera prova de l’escala d’auxiliars administratius, subgrup C2, de cossos generals. 14/05/2024 14:10
Proves selectives d’accés pel torn lliure (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Relació definitiva de notes de la primera prova de l’escala de tècnics especialistes, subgrup C1, requisit en l’àmbit de comunicació, promoció i imatge. 14/05/2024 14:08
Proves selectives d’accés pel torn lliure (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Relació definitiva de notes de la primera prova de l’escala de tècnics especialistes, subgrup C1, requisit àmbit sanitari. 14/05/2024 14:06
Proves selectives d’accés pel torn lliure (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Relació definitiva de notes de la primera prova de l’escala de tècnics especialistes, subgrup C1, requisit d’altres àmbits. 14/05/2024 14:05
Proves selectives d’accés pel torn lliure (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Relació definitiva de notes de la primera prova de l’escala de gestió de la UIB, subgrup A2, de cossos generals. 14/05/2024 14:03
Proves selectives d’accés pel torn lliure (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Relació definitiva de notes de la primera prova de l’escala de tècnics superiors de la UIB, subgrup A1, requisit de Graduat/Llicenciat en Psicologia/Relacions Laborals. 14/05/2024 13:59
Procés d’estabilització pel sistema de concurs oposició (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Escala d’auxiliars de serveis bibliotecaris, subgrup C2. Llista definitiva d’aspirants que han superat l’exercici i la fase d’oposició. Llista provisional de mèrits al·legats. D’acord amb la base 9.4 de la convocatòria, el tribunal fa publica la llista definitiva d’aspirants que han superat l’exercici, ... 13/05/2024 14:01