Restableix criteris

Llista d'anuncis de la categoria: Estudiants i docència de postgrau

Títol Descripció Data de publicació
RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 27 d’octubre de 2023 per la qual es fa pública la llista definitiva de les Beques de Col·laboració en Departaments Universitaris per al curs acadèmic 2023-2024 en compliment amb la Resolució de 30 de maig de 2023 de la Secretaria d’Estat d’Educació Publicació de la llista definitiva de les Beques de Col·laboració en Departaments Universitaris per al curs acadèmic 2023- 2024 en ... 27/10/2023 12:24
XXXVII Convocatòria de beques de pràctiques per als estudis oficials de grau o màster en el marc de la cooperació al desenvolupament, curs acadèmic 2023-24 Inici de la XXXVII Convocatòria de beques de pràctiques per als estudis oficials de grau o màster en el marc ... 18/10/2023 12:47
Resolució de la vicerectora d’Estudiants del dia 17 de octubre de 2023 per la qual s’aproven les bases reguladores de la convocatòria pública extraordinària d'alumnes col·laboradors de tipus A i B per a l’any acadèmic 2023-24. Resolució de la vicerectora d’Estudiants del dia 17 de octubre de 2023 per la qual s’aproven les bases reguladores de ... 17/10/2023 13:21
Resolució definitiva de la convocatòria extraordinària de les places d’alumnes col·laboradors tipus C de l’any acadèmic 2023-24. Resolució definitiva de la convocatòria extraordinària de les places d’alumnes col·laboradors tipus C de l’any acadèmic 2023-24. 17/10/2023 13:15
Resolució definitiva de la convocatòria ordinària de les places d’alumnes col·laboradors tipus A i B de l’any acadèmic 2023-24. Resolució definitiva de la convocatòria ordinària de les places d’alumnes col·laboradors tipus A i B de l’any acadèmic 2023-24. 17/10/2023 13:08
Resolució DEFINITIVA dels ajuts per a la mobilitat docent als estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears - 2023-24 - Primera convocatòria 17/10/2023: Publicada la resolució DEFINITIVA dels ajuts per a la mobilitat docent als estudis oficials de postgrau de la Universitat ... 17/10/2023 12:46
Resolució provisional de la convocatòria extraordinària d'alumnes col·laboradors tipus C per a l’any acadèmic 2023-24. Resolució provisional de la convocatòria extraordinària de les places acceptades pels alumnes titulars i dels suplents que passen a ser ... 11/10/2023 13:47
Resolució provisional convocatòria ordinària alumnes col·laboradors tipus A i B any acadèmic 2023-24. Correcció d'errors Resolució provisional de la convocatòria ordinària de les places acceptades pels alumnes titulars i dels suplents que passen ... 11/10/2023 13:37
Ajuts CEP-Santander per als estudis oficials de màster per al curs 2023-24 La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), amb el patrocini de Santander ... 10/10/2023 12:26
RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 d’octubre de 2023 per la qual es fa pública la llista provisional de les Beques de Col·laboració en Departaments Universitaris per al curs acadèmic 2023-2024 en compliment amb la Resolució de 30 de maig de 2023 de la Secretaria d’Estat d’Educació RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 d’octubre de 2023 per la qual es fa pública la llista provisional de les ... 09/10/2023 14:56