Restableix criteris

Llista d'anuncis de la categoria: Estudiants i docència de postgrau

Títol Descripció Data de publicació
Segona resolució definitiva de la convocatòria del pograma Erasmus+ KA131 Pràctiques per a mobilitat de l'alumnat de grau i màster de la UIB durant l'any 2023 i 2024, corresponent a les sol·licituds presentades durant el tercer termini. Segona resolució definitiva de la convocatòria del pograma Erasmus+ KA131 Pràctiques per a mobilitat de l'alumnat de grau i màster ... 19/06/2023 9:10
Resolució del segon termini de la XIX Convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per a la transformació social - 2023 Resolució del segon termini de la XIX Convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per a la transformació social - 2023 ... 08/06/2023 13:28
Resolució de la convocatòria del programa Beques Santander ERASMUS, curs 2023-24 Resolució de la convocatòria del programa Beques Santander ERASMUS, curs 2023-24 06/06/2023 10:36
RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 5 de juny de 2023 per la qual es fa pública la distribució de les beques de col·laboració assignades a la Universitat de les Illes Balears i es fa difusió de la convocatòria de la Secretaria d’Estat d’Educació per a l’any acadèmic 2023-24. Distribució de les beques de col·laboració assignades a la Universitat de les Illes Balears i es fa difusió de la ... 05/06/2023 13:41
Resolució DEFINITIVA dels ajuts CEP/EDUIB-Santander per a l'assistència a congressos per a la difusió dels treballs de fi de màster i de tesis doctorals d'estudis oficials de postgrau Dia 01/06/2023: Publicada la resolució DEFINITIVA dels ajuts CEP/EDUIB-Santander per a l'assistència a congressos per a la difusió dels treballs ... 01/06/2023 12:03
Resolució DEFINITIVA dels ajuts CEP-EDUIB-Santander per fer estades de mobilitat d'estudis de postgrau oficials de la UIB Dia 01/06/2023: Publicada la resolució DEFINITIVA dels ajuts CEP-EDUIB-Santander per fer estades de mobilitat d'estudis de postgrau oficials de la ... 01/06/2023 10:19
Resolució del segon període de la XVIII Convocatòria d’Estades Solidàries Resolució del segon període de la XVIII Convocatòria d’Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat internacional en l'àmbit de la ... 29/05/2023 10:33
CORRECCIÓ d’errors de la Resolució del Rectorat del dia 28 d’abril de 2023 per la qual es fa pública la tercera relació definitiva d’ajuts concedits i denegats de la convocatòria d’ajuts de bonificació total de la primera matrícula i reducció del 50 per cent del cost de les segones matrícules per a l’any acadèmic 2022-23. CORRECCIÓ d’errors de la Resolució del Rectorat del dia 28 d’abril de 2023 per la qual es fa pública la ... 24/05/2023 14:17
CORRECCIÓ d’errors de la Resolució del Rectorat del dia 25 de gener de 2023 per la qual es fa pública la primera relació definitiva d’ajuts concedits i denegats de la convocatòria d’ajuts de bonificació total de la primera matrícula i reducció del 50 per cent del cost de les segones matrícules per a l’any acadèmic 2022-23. CORRECCIÓ d’errors de la Resolució del Rectorat del dia 25 de gener de 2023 per la qual es fa pública ... 24/05/2023 14:11
Resolució provisional dels ajuts CEP-EDUIB-Santander per fer estades de mobilitat d'estudis de postgrau oficials de la UIB Dia 19/05/2023: Publicada la resolució provisional dels ajuts CEP-EDUIB-Santander per fer estades de mobilitat d'estudis de postgrau oficials de la ... 19/05/2023 12:56