Restableix criteris

Llista d'anuncis de la categoria: Estudiants i docència de grau

Títol Descripció Data de publicació
Resolució del Servei de Relacions Internacionals del dia 26 d’abril de 2024 per la qual es fa pública la relació provisional de places adjudicades en el marc de la convocatòria del programa de Convenis d’intercanvi d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears per a mobilitats durant el curs acadèmic 2024-25. Resolució del Servei de Relacions Internacionals del dia 26 d’abril de 2024 per la qual es fa pública la relació ... 26/04/2024 13:48
Relació provisional de places adjudicades ERASMUS+ KA131 Estudis de la Universitat de les Illes Balears per a mobilitats durant el segon semestre del curs acadèmic 2024-25 Resolució del Servei de Relacions Internacionals del dia 26 d’abril de 2024 per la qual es fa pública la relació ... 26/04/2024 10:32
RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA ERASMUS+ KA131 PRÀCTIQUES PER A MOBILITAT D'ALUMNAT DE GRAU I MASTER DE LA UIB DURANT L’ANY 2024 I 2025, CORRESPONENT A LES SOL·LICITUDS PRESENTADES DURANT EL TERCER TERMINI RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA ERASMUS+ KA131 PRÀCTIQUES PER A MOBILITAT D'ALUMNAT DE GRAU I MASTER DE LA ... 25/04/2024 10:51
Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses presentades en el marc de la convocatòria del programa de Convenis d’intercanvi d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears per a mobilitats durant el curs acadèmic 2024-25. Resolució del Servei de Relacions Internacionals del día 22 d’abril de 2024 per la qual es fa pública la relació ... 22/04/2024 14:29
Resolució del Servei de Relacions Internacionals del dia 22 d’abril de 2024 per la qual es fa pública la relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses presentades en el marc de la convocatòria del programa ERASMUS+ KA131 Estudis de la Universitat de les Illes Balears per a mobilitats durant el curs acadèmic 2024-25. Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses presentades en el marc de la convocatòria del programa ERASMUS+ KA131 Estudis curs ... 22/04/2024 11:47
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A ESTUDIANTS ERASMUS+ ESTUDIS KA131 (SMS) DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, CURS ACADÈMIC 2023-24 RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A ESTUDIANTS ERASMUS+ ESTUDIS KA131, 2023-24 11/04/2024 14:41
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A ESTUDIANTS ERASMUS+ PRÀCTIQUES KA131 (SMP) DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, ANY 2023 RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A ESTUDIANTS ERASMUS+ PRÀCTIQUES KA131 11/04/2024 14:37
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A ESTUDIANTS DE MOBILITAT DELS PROGRAMES SICUE I CONVENIS D’INTERCANVI DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, CURS ACADÈMCI 2023-24 RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A ESTUDIANTS DE MOBILITAT 11/04/2024 14:32
Resolució per la qual es fa pública la relació provisional de sol·licituds admeses i de pendents d’esmenar presentades en el marc de la convocatòria del programa de Convenis d’intercanvi d’estudiants per a mobilitats durant el curs acadèmic 2024-25. Resolució per la qual es fa pública la relació provisional de sol·licituds admeses i de pendents d’esmenar presentades en el ... 09/04/2024 15:11
Correcció d’errors de la Resolució del Servei de Relacions Internacionals del dia 26 de març de 2024 per la qual es fa pública la relació definitiva de places adjudicades, llistes d’espera i alumnes exclosos en el marc de la convocatòria del programa SICUE de la Universitat de les Illes Balears per a mobilitats durant el curs acadèmic 2024-25. Correcció d’errors de la Resolució del Servei de Relacions Internacionals del dia 26 de març de 2024 per la qual ... 09/04/2024 14:49