Proves selectives d’accés pel torn lliure (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Relació definitiva de notes de la primera prova de l’escala d’auxiliars, subgrup C2, especialitat auxiliars de serveis.

  • Títol Proves selectives d’accés pel torn lliure (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Relació definitiva de notes de la primera prova de l’escala d’auxiliars, subgrup C2, especialitat auxiliars de serveis.
  • Categories Personal-PAS  
  • Emissor Servei de Recursos Humans
  • Data de publicació 14/05/2024 14:12
  • Diligència de publicació   Descarrega   Còpia autèntica

Annexos

Històric de modificacions

Data Canvis Diligència