Proves selectives d’accés pel torn lliure (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Relació definitiva de notes de la primera prova de l’escala de tècnics superiors de la UIB, subgrup A1, requisit de Graduat/Llicenciat en Psicologia/Relacions Laborals.

  • Títol Proves selectives d’accés pel torn lliure (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Relació definitiva de notes de la primera prova de l’escala de tècnics superiors de la UIB, subgrup A1, requisit de Graduat/Llicenciat en Psicologia/Relacions Laborals.
  • Categories Personal-PAS  
  • Emissor Servei de Recursos Humans
  • Data de publicació 14/05/2024 13:59
  • Diligència de publicació   Descarrega   Còpia autèntica

Annexos

Històric de modificacions

Data Canvis Diligència