Resolució PROVISIONAL dels ajuts CEP-EDUIB-Santander per fer estades de mobilitat d'estudis de postgrau oficials de la UIB

  • Títol Resolució PROVISIONAL dels ajuts CEP-EDUIB-Santander per fer estades de mobilitat d'estudis de postgrau oficials de la UIB
  • Descripció 14/05/2024: Publicada la resolució PROVISIONAL dels ajuts CEP-EDUIB-Santander per fer estades de mobilitat d'estudis de postgrau oficials de la UIB
  • Categories Beques, premis i ajuts   Doctorat   Estudiants i docència de postgrau  
  • Emissor Centre d'Estudis de Postgrau - Escola de Doctorat de la UIB
  • Data de publicació 14/05/2024 13:49
  • Diligència de publicació   Descarrega   Còpia autèntica

Annexos

Històric de modificacions

Data Canvis Diligència