Resolució PROVISIONAL dels ajuts CEP/EDUIB-Santander per a l'assistència a congressos per a la difusió dels treballs de fi de màster i de tesis doctorals d'estudis oficials de postgrau

  • Títol Resolució PROVISIONAL dels ajuts CEP/EDUIB-Santander per a l'assistència a congressos per a la difusió dels treballs de fi de màster i de tesis doctorals d'estudis oficials de postgrau
  • Descripció 14/05/2024: Publicada la resolució PROVISIONAL dels ajuts CEP/EDUIB-Santander per a l'assistència a congressos per a la difusió dels treballs de fi de màster i de tesis doctorals d'estudis oficials de postgrau
  • Categories Beques, premis i ajuts   Doctorat   Estudiants i docència de postgrau  
  • Emissor Centre d'Estudis de Postgrau - Escola de Doctorat de la UIB
  • Data de publicació 14/05/2024 13:33
  • Diligència de publicació   Descarrega   Còpia autèntica

Annexos

Històric de modificacions

Data Canvis Diligència