Resolució del Servei de Relacions Internacionals del dia 26 d’abril de 2024 per la qual es fa pública la relació provisional de places adjudicades en el marc de la convocatòria del programa de Convenis d’intercanvi d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears per a mobilitats durant el curs acadèmic 2024-25.

  • Títol Resolució del Servei de Relacions Internacionals del dia 26 d’abril de 2024 per la qual es fa pública la relació provisional de places adjudicades en el marc de la convocatòria del programa de Convenis d’intercanvi d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears per a mobilitats durant el curs acadèmic 2024-25.
  • Descripció Resolució del Servei de Relacions Internacionals del dia 26 d’abril de 2024 per la qual es fa pública la relació provisional de places adjudicades en el marc de la convocatòria del programa de Convenis d’intercanvi d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears per a mobilitats durant el curs acadèmic 2024-25.
  • Categories Estudiants i docència de grau   Mobilitat i internacionalització  
  • Emissor Servei de Relacions Internacionals
  • Data de publicació 26/04/2024 13:48
  • Diligència de publicació   Descarrega   Còpia autèntica

Annexos

Històric de modificacions

Data Canvis Diligència