Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses presentades en el marc de la convocatòria del programa de Convenis d’intercanvi d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears per a mobilitats durant el curs acadèmic 2024-25.

  • Títol Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses presentades en el marc de la convocatòria del programa de Convenis d’intercanvi d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears per a mobilitats durant el curs acadèmic 2024-25.
  • Descripció Resolució del Servei de Relacions Internacionals del día 22 d’abril de 2024 per la qual es fa pública la relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses presentades en el marc de la convocatòria del programa de Convenis d’intercanvi d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears per a mobilitats durant el curs acadèmic 2024-25.
  • Categories Estudiants i docència de grau   Mobilitat i internacionalització  
  • Emissor Servei de Relacions Internacionals
  • Data de publicació 22/04/2024 14:29
  • Diligència de publicació   Descarrega   Còpia autèntica

Annexos

Històric de modificacions

Data Canvis Diligència