Sol·licitud per a la realització d'exàmens a les seus universitàries

L'interessat sol·licita realitzar els exàmens de les assignatures que s'indiquen de la pròxima convocatòria a la Seu universitària.

Per registrar aquesta sol·licitud heu de completar totes les passes i desar el justificant de presentació amb el número de registre que se us assigni.

Emplenar > Firmar > Validar > Obtenir justificant

Fitxa del procediment

Dirigit a: Sr/a Vicerector/a de docència
Dades de la persona interessada
La sol·licitud és realitzada en representació de la persona interessada
Dades de la convocatòria

Assignatura

Assignatura

Assignatura

Assignatura

Assignatura

Documentació que s'adjunta

Recordau que els fitxers adjunts no poden excedir de 25 MB.


En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers de la UIB, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la. La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció del responsable de seguretat, cra. de Valldemosa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.

Si teniu algun problema emplenau el formulari de Suport