Perfil de contractant

Contractes administratius d’obres, de subministraments i de serveis

A partir del dia 1 de gener de 2018 el Perfil del contractant està allotjat únicament a la Plataforma de contractació del sector públic.

Per consultar el perfil del contractant de la Universitat de les Illes Balears heu d'accedir a la plataforma i anar a la pestanya de licitacions tal com mostra la imatge:

Per accedir a la plataforma, clicau sobre la imatge següent:

PLACSP

 Històric. Contractes anteriors al 2018

Informació d'ajuda a les empreses

Alta de les empreses

Us informam de les passes que les empreses han de fer per donar-se d’alta a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

  • Accediu a la Plataforma (https://contrataciondelestado.es) i clicau a la icona Empresas, i després a Registrarse.
  • Introduïu les dades bàsiques de l’empresa i les dades addicionals (adreça electrònica per a comunicacions).
  • Una vegada l’empresa estigui enregistrada, accedint-hi amb l’usuari creat, teniu a la vostra disposició les guies d’ajuda per funcionar per la plataforma.

Registre oficial de licitadors i empreses classificades

El dia 9 de setembre de 2018 serà exigible l’obligació que estableix per al procediment obert simplificat la lletra a) de l’apartat 4 de l’article 159 de la Llei de contractes del sector públic d’estar inscrit al Registre oficial de licitadors i empreses classificades (ROLECE) o en un registre equivalent.

Fins al dia 9 de setembre de 2018 l’acreditació de la capacitat, solvència i absència de prohibicions de subscriure contractes s’ha d’efectuar de la forma establerta amb caràcter general.

Més informació