logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 340 - Any  XXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de novembre de 2010
Consell de Govern

9593. ACORD NORMATIU del dia 21 d’octubre de 2010 pel qual es nomena doctor honoris causa de la Universitat el senyor Eduard Punset i Casals.

D'acord amb els articles 24.2.23, 24.3, 165 i 166 dels Estatuts de la Universitat i amb el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 151, de 16 d’octubre de 1998), el Consell de Govern, a la sessió d'avui, ha decidit de nomenar doctor honoris causa el senyor Eduard Punset i Casals.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 d’octubre de 2010
La Rectora, Montserrat Casas