logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 307 - Any  XXIV - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 30 de gener de 2009
Rectorat

8939. CORRECCIÓ d’errors de la Resolució del Rectorat 8919/2008, de 19 de desembre, per la qual es concedeixen ajudes per a estades breus a professors convidats.

Advertits de l’error comès a la Resolució del Rectorat 8919/2009, de 19 de desembre, per la qual es concedeixen ajudes per a estades breus a professors convidats, tot seguit s’indica la rectificació oportuna.

On diu:

Professors convidats primer semestre 2009
Investigador/aIniciFiCategoria assimiladaDepartament
James Gunton15 de maig de 200915 de juny de 2009CUFísica

Ha de dir:

Professors convidats primer semestre 2009
Investigador/aIniciFiCategoria assimiladaDepartament
James Gunton15 de maig de 200915 de juny de 2009CUIFISC

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de gener de 2009
La Rectora, Montserrat Casas