FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
.
Any XXIII
Núm. 294
divendres, 14 de març de 2008
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Govern
8386 ACORD NORMATIU del dia 19 de febrer de 2008 pel qual s'aproven els títols de grau que es proposen per implantar a la Universitat de les Illes Balears i s’adscriuen a les branques de coneixement.

El Consell de Govern, a la sessió extraordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 21.2.31 i 37 dels Estatuts d’aquesta universitat i a proposta del Consell de Direcció, oïts les facultats i escoles i els departaments implicats i d’acord amb les previsions de l’article 1.1 de l’Acord normatiu 8343/2008, de 6 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la Universitat de les Illes Balears, ha aprovat els títols de grau de la Universitat de les Illes Balears que es proposen per implantar a partir de l’adaptació de les titulacions actuals i dels quals s’han d’elaborar els plans d’estudis.

Són els següents:

 1. Títol de grau d’Educació Infantil
 2. Títol de grau d’Educació Primària
 3. Títol de grau de Biologia
 4. Títol de grau de Bioquímica
 5. Títol de grau de Dret
 6. Títol de grau d’Economia
 7. Títol de grau d’Educació Social
 8. Títol de grau d’Empresa
 9. Títol de grau d’Enginyeria Agrícola
 10. Títol de grau d’Enginyeria d’Edificació
 11. Títol de grau d’Enginyeria de Telecomunicació (Telemàtica)
 12. Títol de grau d’Enginyeria Electrònica i Automàtica Industrial
 13. Títol de grau d’Enginyeria Informàtica
 14. Títol de grau de Filologia Anglesa
 15. Títol de grau de Filologia Catalana
 16. Títol de grau de Filologia Hispànica
 17. Títol de grau de Filosofia
 18. Títol de grau de Física
 19. Títol de grau de Fisioteràpia
 20. Títol de grau de Geografia
 21. Títol de grau d’Història
 22. Títol de grau d’Història de l’Art
 23. Títol de grau d’Infermeria
 24. Títol de grau de Matemàtiques
 25. Títol de grau de Pedagogia
 26. Títol de grau de Psicologia
 27. Títol de grau de Química
 28. Títol de grau de Treball Social
 29. Títol de grau de Turisme

La denominació dels títols de grau és indicativa.

Així mateix, a proposta del Consell de Direcció, oïts els centres i els departaments i d’acord amb les previsions de l’article 1.2 del Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la Universitat de les Illes Balears, el Consell de Govern ha aprovat l’adscripció de cada titulació de grau a una branca de coneixement, de la forma següent:

1. Art i Humanitats

— Títol de grau d’Història
— Títol de grau d’Història de l’Art
— Títol de grau de Filologia Anglesa
— Títol de grau de Filologia Hispànica
— Títol de grau de Filologia Catalana
— Títol de grau de Filosofia

2. Ciències

— Títol de grau de Biologia
— Títol de grau de Física
— Títol de grau de Química
— Títol de grau de Bioquímica

3. Ciències de la Salut

— Títol de grau d’Infermeria
— Títol de grau de Fisioteràpia
— Títol de grau de Psicologia

4. Ciències Socials i Jurídiques

— Títol de grau d’Educació Social
— Títol de grau de Pedagogia
— Títol de grau d’Educació Infantil
— Títol de grau d’Educació Primària
— Títol de grau de Treball Social
— Títol de grau d’Economia
— Títol de grau d’Empresa
— Títol de grau de Turisme
— Títol de grau de Dret
— Títol de grau de Geografia

5. Enginyeria i Arquitectura

— Títol de grau d’Enginyeria d’Edificació
— Títol de grau d’Enginyeria Electrònica i Automàtica Industrial
— Títol de grau d’Enginyeria Informàtica
— Títol de grau d’Enginyeria de Telecomunicació (Telemàtica)
— Títol de grau d’Enginyeria Agrícola
— Títol de grau de Matemàtiques

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de febrer de 2008
La Rectora, Montserrat Casas
 

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.