logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 291 - Any  XXIII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 11 de gener de 2008
Rectorat

8296. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de desembre de 2007 per la qual es concedeixen ajudes per a estades breus a professors convidats.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 21.2.37 dels Estatuts d’aquesta universitat i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la concessió d’ajudes per a estades breus als professors convidats que s’indiquen a continuació:

Investigador Inici Fi Categoria assimilada Departament
Jorma Arpalahti 26/03/2008 25/04/2008 TU Química
Mohammad Banat 04/02/2008 03/04/2008 TU C. Matemàtiques i Informàtica
Mahn-soo Choi 15/02/2008 15/03/2008 TU Física
Visitación Conforti 01/05/2008 31/05/2008 CU Biologia
Swagata Dasgupta 01/05/2008 30/06/2008 TU C. Matemàtiques i Informàtica
Luis Alfredo Herrera Cometta 14/01/2008 14/02/2008 CU Física
Robert L. Hicks 05/05/2008 04/07/2008 CU CRE
Irina Vasiljevna Kireeva 15/01/2008 14/03/2008 TU Física
Edgar Knobloch 21/06/2008 20/07/2008 CU IFISC
Umberto Marini Bettolo Marconi 01/02/2008 31/03/2008 TU IFISC
Luis Alberto Núñez de Villavicencio Martínez 31/03/2008 30/04/2008 CU Física
Ángel Luis Plastino 01/06/2008 15/07/2008 CU Física
Ángel Ricardo Plastino 20/03/2008 20/04/2008 CU Física
Bernard Rouge 01/05/2008 30/06/2008 CU C. Matemàtiques i Informàtica
Sonia Surabhi Gupta 05/05/2008 30/06/2008 TU F. Espanyola, Moderna i Llatina
Kenneth Nigel Timmis 26/04/2008 25/05/2008 CU Biologia
Teimuraz Zaqarashvili 01/05/2008 30/06/2008 TU Física

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de desembre de 2007
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector d’Investigació i Sra. Gerent de la Universitat.