logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 291 - Any  XXIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 11 de gener de 2008
Rectorat

8288. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de desembre de 2007 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2007.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2007, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Universitat de Chiang Mai (Tailàndia) C. Nativitat Juaneda
(vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària)
Desenvolupar programes d’estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, la formació d’estudiants i la investigació, en el marc de col·laboració cultural i científica 17.10.2007 24.10.2007 Validesa mínima de quatre anys, renovable automàticament

Palma, 21 de desembre de 2007
La Rectora, Montserrat Casas