logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 283 - Any  XXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 22 de juny de 2007
Consell de Direcció

7960. ACORD EXECUTIU del dia 7 de juny de 2007 pel qual es canvia la denominació de l'Oficina de Planificació i Prospectiva.

El Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d'avui, en virtut de les competències que li corresponen segons l'article 24.1.h) dels Estatuts de la Universitat, ha acordat de canviar la denominació de l'Oficina de Planificació i Prospectiva per la de Servei d'Estadística i Qualitat Universitària.

En conseqüència, qualsevol disposició o nomenament en què figuri el nom de l'Oficina de Planificació i Prospectiva, a partir d'ara s'ha d'entendre que fa referència al Servei d'Estadística i Qualitat Universitària.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de juny de 2007
La Rectora, Montserrat Casas