FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXII
Núm. 283
divendres, 22 de juny de 2007
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Direcció
7960 ACORD EXECUTIU del dia 7 de juny de 2007 pel qual es canvia la denominació de l'Oficina de Planificació i Prospectiva.

El Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d'avui, en virtut de les competències que li corresponen segons l'article 24.1.h) dels Estatuts de la Universitat, ha acordat de canviar la denominació de l'Oficina de Planificació i Prospectiva per la de Servei d'Estadística i Qualitat Universitària.

En conseqüència, qualsevol disposició o nomenament en què figuri el nom de l'Oficina de Planificació i Prospectiva, a partir d'ara s'ha d'entendre que fa referència al Servei d'Estadística i Qualitat Universitària.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de juny de 2007
La Rectora, Montserrat Casas
 

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.