FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XIV
Núm. 151
Divendres, 16 d'octubre 1998
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS

Junta de Govern

4212 ACORD NORMATIU del dia 28 de setembre de 1998 pel qual es canvia el nom del Servei de Laboratori d'Anàlisis i Assaigs pel de Serveis Cientificotècnics.

A proposta del Consell Executiu del dia 14 de juliol de 1998 i d'acord amb el que preveuen els articles 21.1.15) i 98.3 dels Estatuts de la Universitat, la Junta de Govern, a la sessió del dia d'avui, ha acordat de canviar el nom del Servei de Laboratori d'Anàlisis i Assaigs pel de Serveis Cientificotècnics.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 28 de setembre de 1998
El Rector, Llorenç Huguet


Acords que fan referència a aquest.