logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 566 - Any  XXXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 26 de gener de 2024
Rectorat

15249. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 24 de gener de 2024 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 29 de setembre de 2023.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2023, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònic
El Rector,
Jaume Carot

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

4514

 

Universitat Nacional Agrària La Molina

 

 

Marc Nadal (vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació)

 

 

Desenvolupar programes d’estudi conjunts i l’intercanvi i la cooperació en el camp de la docència, formació d’estudiants i recerca

 

26/7/2023

 

28/7/2023

 

 

Quatre anys