logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 566 - Any  XXXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 26 de gener de 2024
Rectorat

15247. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 24 de gener de 2024 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 14 de juny de 2023.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 14 de juny de 2023, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

4481

 

Conselleria de Famílies i Afers Socials

 

 

 

Maurici Mus (vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent)

 

 

Col·laborar amb la Conselleria de Famílies i Afers Socials i la FUEIB per a la gestió i impartició de dos cursos: curs d'Expert Universitari en Intervenció Psicosocial i Psicoeducativa en Salut Mental. Títol propi de la UIB (20 ECTS), i curs d'Expert Universitari en Valoració del Grau de la Discapacitat i de la Dependència. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

 

28.500 euros

 

31/5/2023

 

15/12/2023

 

 

Dos anys

 

 

4483

 

Universitat de Kansas

 

Jaume Carot (Rector)

 

Accedir al programari de col·leccions que ha generat aquesta institució i rebre’n assistència tècnica fins que es posi en marxa la plataforma de col·leccions d'història natural de la UIB

 

1.250 euros anuals

 

7/6/2023

 

20/12/2023

 

A partir de l’1/7/2023