logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

14992. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 25 de juliol de 2023 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 30 de març de 2023.

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia 30 de març de 2023, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

4382

 

Universitat Jiaotong de Pequín (Xina)

 

Maurici Mus (vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent)

 

Desenvolupar tesis doctorals entre ambdues universitats

 

 

2/3/2023

 

10/7/2023

 

Màxim de quatre anys

 

 

4403

 

Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears (COTSIB)

 

Carmen Touza (vicerectora d’Estudiants)

 

Establir el marc de col·laboració entre la UIB i el COTSIB, especialment en els àmbits de la formació i la investigació en Treball Social

 

 

 

8/2/2023

 

17/7/2023

 

Dos anys, prorrogable per un període de quatre anys addicionals

 

 

4411

 

Associació Coanegra

 

Víctor Homar (vicerector de Política Científica i Investigació)

 

Digitalitzar i publicar la revista Coanegra a la Biblioteca Digital de les Illes Balears

 

1.136,99 euros

 

22/2/2023

 

22/6/2023

 

Quatre anys

 

4427

 

Fundación Carolina

 

Maurici Mus (vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent)

 

Convocar una beca d'especialització professional per cursar el Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos

 

Previsions de la segona clàusula

 

15/3/2023

 

23/6/2023

 

Fins a la finalit-zació del programa

 

4428

 

Fundación Carolina

 

Maurici Mus (vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent)

 

Convocar una beca d'especialització professional per cursar el Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química

 

Previsions de la segona clàusula

 

15/3/2023

 

23/6/2023

 

Fins a la finalit-zació del programa