logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 515 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 23 d'abril de 2021
Consell de Direcció

13919. ACORD EXECUTIU del dia 16 de març de 2021 pel qual es canvia el nom del Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics pel de Laboratori de Conducta i Tecnologia.

D’acord amb el que preveu l’article 77.2 i 3.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 346, de 18 de març), el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, ha acordat de canviar el nom del Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics pel de Laboratori de Conducta i Tecnologia.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de març de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet