logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 513 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de març de 2021
Rectorat

13873. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de març de 2021 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 29 de setembre de 2020.

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2020, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de març de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3985

 

Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital

 

 

Antònia Paniza (Secretària General)

 

 

Establir les condicions generals per emprar la Gestió Integrada de Serveis de Registre (GEISER) com a aplicació integral de registre

 

­12.500 euros

 

28/7/2020

 

22/2/2021

 

Quatre anys, prorrogables