logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 510 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 22 de gener de 2021
Rectorat

13801. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de gener de 2021 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 9 de novembre de 2020.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 9 de novembre de 2020, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

4008

 

Alisys Digital, SLU

 

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 

Desenvolupar programes de col·laboració i d’estudis conjunts i l’intercanvi

 

13/10/2020

 

08/01/2021

 

Mínim de quatre anys, renovable automàtica-ment