logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 501 - Any  XXXV - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 18 de setembre de 2020
Rectorat

13644. CORRECCIÓ d’error de l’Acord ratificatiu 13600/2020, de 22 de juny, pel qual s'aprova la modificació de la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears.

Advertits de l’error comès al text de l’Acord ratificatiu 13600/2020, de 22 de juny, pel qual s'aprova la modificació de la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears, tot seguit s’indiquen les correccions oportunes:

A l’article 1, on diu: «i per l’Acord ratificatiu 15553/2020, de 28 de maig», ha de dir: «i per l’Acord ratificatiu 13553/2020, de 28 de maig».

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 1 de setembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet