logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 489 (extraordinari) - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dimecres, 11 de desembre de 2019
Rectorat

13293. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 de desembre de 2019 per la qual es fa pública la relació definitiva de representants dels estudiants elegits per a les juntes de facultat o escola de la Universitat.

Junta de la Facultat de Ciències

Biologia (5)

Titulars (article 34.2 normativa electoral):

1. Coll Garcia, Guillem

2. Mas Lizón, Alejandro (IDEES)

Bioquímica (4)

Titulars (article 34.2 normativa electoral):

1. Rodríguez Christiansen, Andrea

2. Serrano Muñoz, Antonio José

Física (3)

No s’hi ha presentat cap candidat

Química (3)

No s’hi ha presentat cap candidat

Junta de la Facultat de Dret 

Dret (12)

Titular (article 34.2 normativa electoral):

1. Cerdà Fullana, Antoni (IDEES)

Relacions Laborals (3)

No s’hi ha presentat cap candidat

Junta de la Facultat d'Economia i Empresa

Administració d'Empreses (11)

Titulars (article 34.2 normativa electoral):

1. Lafuente Algaba, M. Dolores

2. Luque López, José Antonio

3. Magnier Maura, David

4. Martínez Aibar, Eric

5. Martínez Lagaysse, Verónica

6. Miguel Randazzo, Luz María

7. Muñoz Cladera, Artur F.

8. Pastor Pons, Francesc

9. Portocarrero, Tania

10. Rosselló Crespí, Antoni

11. Suñer Goldbach, Liria del Sol

Economia (4)

Titulars (article 34.2 normativa electoral):

1. Company Montes, Laura

2. Soler Vives, Josep

Junta de la Facultat d'Educació

Educació Infantil (3)

No s’hi ha presentat cap candidat

Educació Primària (6)

Titular (article 34.2 normativa electoral):

1. Ginard Jaume, Antoni

Educació Social (3)

No s’hi ha presentat cap candidat

Pedagogia (3)

Titulars (article 34.2 normativa electoral):

1. Gomila Moriel, Noèlia (IDEES)

2. Roig Mas, Pau (IDEES)

Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres

Estudis Anglesos (grau) (2)

Titulars:

1. Hernández Seguí, Míriam (10 vots)

2. Juárez Ortega, Jaime (8 vots)

Suplent:

1. Moreno Julià, Martí (6 vots)

Filosofia (2)

Titular (article 34.2 normativa electoral):

1. García Giménez, Daniel

Geografia (1)

Titular:

1. Gomila Planas, Pere (14 vots)

Suplent:

1. Monteagudo García, Pedro (1 vot)

Història (2)

No s’hi ha presentat cap candidat

Història de l'Art (2)

Titulars (article 34.2 normativa electoral):

1. Aranda Rosa, Neus

2. Carbonell Pasero, Neus

Llengua i Literatura Catalanes (grau) (1)

Titular (article 34.2 normativa electoral):

1. Pujol Mateu, Damià

Llengua i Literatura Espanyoles (grau) (2)

Titular (article 34.2 normativa electoral):

1. De la A González, Julio

Treball Social (3)

Titulars (article 34.2 normativa electoral):

1. Cereceda Oliver, Santiago

2. Ordóñez Bonet, Laura

Junta de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Fisioteràpia (5)

No s’hi ha presentat cap candidat

Infermeria (10)

No s’hi ha presentat cap candidat

Junta de la Facultat de Psicologia

Psicologia (15)

No s’hi ha presentat cap candidat

Junta de la Facultat de Turisme

Turisme (16)

Titulars (article 34.2 normativa electoral):

1. Ballester Salas, Elisabet

2. Borràs Guerrero, Maria

3. Cutillas Antich, Carme

4. Font Pou, Maria Bel

5. Martínez García, Aitor

6. Morell Daviu, Marina

7. Pujol Melis, Magdalena

8. Rodríguez de Bruyne, Elena

9. Sánchez Torrens, Marc

10. Serra Melero, Cristina

Junta de l’Escola Politècnica Superior

Edificació (2)

No s’hi ha presentat cap candidat

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (2)

No s’hi ha presentat cap candidat

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (3)

No s’hi ha presentat cap candidat

Enginyeria Informàtica (3)

Titular (article 34.2 normativa electoral):

1. González Maya, Pablo

Enginyeria Telemàtica (2)

No s’hi ha presentat cap candidat

Matemàtiques (2)

Titular (article 34.2 normativa electoral):

1. Amengual Alorda, Jaume Antoni

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de desembre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet