logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 486 - Any  XXXV - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13244. CORRECCIÓ d'error del sumari del FOU núm. 484 (de 30 de juliol de 2019) i de la Resolució del Rectorat 13163/2019, de 9 de juliol.

Advertits de l’error comès al sumari del FOU núm. 484 (de 30 de juliol de 2019) i a l’enunciat i al cos de la Resolució del Rectorat 13163/2019, de 9 de juliol, tot seguit s’indica la rectificació oportuna.

On diu: «Laboratori Interdisciplinari de Drets i Llibertats de les Illes Balears (LIDIB)», ha de dir: «Laboratori Interdisciplinari de Drets i Llibertats de la Universitat de les Illes Balears (LIDIB)».

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 d’octubre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet