logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 471 - Any  XXXIV - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 16 de novembre de 2018
Rectorat

12928. CORRECCIÓ d'error de la Resolució del Rectorat 12867/2018, de 16 d'octubre, per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del 24 de juliol de 2018.

Advertits de l’error comès a l’annex de la Resolució del Rectorat 12867/2018, de 16 d’octubre, per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del 24 de juliol de 2018, tot seguit s’indica la rectificació oportuna:

On diu:

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 3654

 Ajuntament de Sóller; Grup Serra

 

 Llorenç Huguet (Rector)

 

 Digitalització del setmanari Sóller i publicació a la Biblioteca Digital de les Illes Balears

 10.382,97 euros més els imposts corresponents

 12/6/2018

 14/9/2018

 

Dos anys, prorrogable per un període de dos anys addicionals

Ha de dir (en cursiva el que s’ha modificat):

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 3654

 Ajuntament de Sóller; Grup Serra

 

 Llorenç Huguet (Rector)

 

 Digitalització del setmanari Sóller i publicació a la Biblioteca Digital de les Illes Balears

 19.992,96 euros

 12/6/2018

 14/9/2018

 Dos anys, prorrogable per un període de dos anys addicionals

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de novembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet