logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 471 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de novembre de 2018
Rectorat

12922. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 2 de novembre de 2018 per la qual es fa pública la nova composició de la comissió permanent del Consell d'Estudiants.

El dia 19 d’octubre de 2018 el plenari del Consell d'Estudiants elegí parcialment els membres de la comissió permanent del Consell d'Estudiants. Són els següents:

 • President
  • Gabriel Bibiloni Femenias
 • Secretària
  • Mercè Seguí Cuquerella
 • Tresorer
  • Lluís Florit Binimelis
 • Vocals
  • Emanuela Chioran
  • Joan Costa Valls
  • Adrián Blas Moreno Carreño
  • Eugènia Cabrera Alberto
  • Pablo González Maya
  • Lorenzo García Molina

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 de novembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet