logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 457 - Any  XXXIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12513. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de novembre de 2017 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 5 de maig de 2017.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 5 de maig de 2017, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de novembre de 2017
El Rector, 
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 3440

 Fundació Carolina

CEP

 

 Convocatòria de dues beques per a l’any acadèmic 2017-18 

 –

 11/4/2017

 25/10/2017

 30/9/2018