logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12425. CORRECCIÓ d'error de la Resolució del Rectorat 12340/2017, de 8 de juny, per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d'aquesta universitat.

Advertits de l’error comès a l’annex I de la Resolució del Rectorat 12340/2017, de 8 de juny, per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat, hi fem la rectificació oportuna.

On diu:

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat/Servei

Cos

Subgrup

Nivell

Data d’inici

Data de fi

Crespí López, Francisca

2011

Servei d’Estadística i Qualitat Universitària

CG

A2

22

09-06-2017

08-06-2017

García Fernández, M. Pilar

5176

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C1

23

09-06-2017

08-06-2017

Gomila Morey, Pedro

5235

Serveis administratius Hospital Universitari Son Espases

CE

C2

14

09-06-2017

08-06-2017

Ha de dir (en cursiva el que s’ha modificat):

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat/Servei

Cos

Subgrup

Nivell

Data d’inici

Data de fi

Crespí López, Francisca

2011

Servei d’Estadística i Qualitat Universitària

CG

A2

22

09-06-2017

08-09-2017

García Fernández, M. Pilar

5176

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C1

22

09-06-2017

08-09-2017

Gomila Morey, Pedro

5235

Serveis administratius Hospital Universitari Son Espases

CE

C2

14

09-06-2017

08-09-2017

Palma, 7 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.