logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 445 - Any  XXXII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 17 de març de 2017
Rectorat

12202. CORRECCIÓ d'error de la Resolució del Rectorat 12156/2017, de 8 de febrer, per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d'aquesta universitat.

Advertits de l’error comès a l’annex de la Resolució del Rectorat 12156/2017, de 8 de febrer, per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d'aquesta universitat, hi fem la rectificació oportuna.

On diu:

Annex

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat/Servei

Cos

Subgrup

Nivell

Data d’inici

Moyà Company, Carme

245

Servei de Biblioteca i Documentació

CE (SBD)

A2/C1

21

09-02-2017

Lopera Cuenca, Víctor

5055

Servei de Biblioteca i Documentació

CE (SBD)

A1/A2

22

09-02-2017

 Ha de dir:

 

Annex

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat/Servei

Cos

Subgrup

Nivell

Data d’inici

Data de fi

Moyà Company, Carme

245

Servei de Biblioteca i Documentació

CE (SBD)

A2/C1

21

09-02-2017

08-05-2017

Palma, 16 de febrer de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. Gerent de la Universitat.