logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 445 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de març de 2017
Rectorat

12199. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 8 de març de 2017 per la qual es fa pública la composició de la comissió permanent del Consell d'Estudiants.

El dia 7 de març de 2017 el plenari del Consell d'Estudiants elegí els membres de la comissió permanent del Consell d'Estudiants. Són els següents:

 • Presidenta
  • Deborah de Oliveira Xavier
 • Secretària 
  • Marina Casanova Caparrós
 • Tresorer
  • Xavier Pons Natta
 • Vocals
  • Juan Jiménez Chiva
  • Emanuela Chioran
  • Cristina Sánchez Hernández
  • Yahaira Agredo Velasquez
  • Bartomeu Martorell Tejero
  • Marina Rodríguez Amer
  • Pedro Martínez Dopico 

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 8 de març de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet