logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11753. CORRECCIÓ d'errors de l'Acord normatiu 11623/2015, de 17 de desembre, pel qual s'aproven diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB.

Advertits de dos errors comesos a l’annex de l’Acord normatiu 11623/2015, de 17 de desembre, pel qual s’aproven diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB, s’hi fan les rectificacions oportunes, que s’indiquen a l’annex.

Palma, 9 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. Gerent de la Universitat.

Annex

On diu:

Codi lloc
Denominació lloc per nivell de responsabilitat
Codi
Categoria/Escala/Especialitat
Naturalesa
Subgrup/Grup
(PF) (PL)
Requisits
5219
Responsable d’àrea
A7255 / A7256
F
A2/C1
Coneixements i experiència en disseny de programes formatius adaptats a l'espai
5215
Cap d'àrea
A7251 / A7252
F
A1/A2
Nivell B2 d'anglès, francès, italià i/o d'altres llengües
5189
Cap d'àrea
A7251 / A7252
F
A1/A2
Nivell B1 d'anglès, francès, italià i/o d'altres llengües
93
Responsable d'àrea
A7252 / A7255
F
A2/C1
Nivell B1 d'anglès, francès, italià i/o d'altres llengües
2043
Cap de negociat
A7255 / A7256
F
C1/C2
Nivell B1 d'anglès, francès, italià i/o d'altres llengües
693
Lloc base
A7256
F
C2
Nivell B1 d'anglès, francès, italià i/o d'altres llengües
334
Lloc base
A7256
F
C2
Nivell B1 d'anglès, francès, italià i/o d'altres llengües

Ha de dir (en cursiva el que s’ha modificat):

Codi lloc
Denominació lloc per nivell de responsabilitat
Codi
Categoria/Escala/Especialitat
Naturalesa
Subgrup/Grup
(PF) (PL)
Requisits
5219
Responsable d’àrea
AF7383 / AA7385
F
A2/C1
Coneixements i experiència en disseny de programes formatius adaptats a l'espai
5215
Cap d'àrea
A7251 / A7252
F
A1/A2
Nivell B2 d'anglès i/o francès, italià, altres llengües
5189
Cap d'àrea
A7251 / A7252
F
A1/A2
Nivell B1 d'anglès i/o francès, italià, altres llengües
93
Responsable d'àrea
A7252 / A7255
F
A2/C1
Nivell B1 d'anglès i/o francès, italià, altres llengües
2043
Cap de negociat
A7255 / A7256
F
C1/C2
Nivell B1 d'anglès i/o francès, italià, altres llengües
693
Lloc base
A7256
F
C2
Nivell B1 d'anglès i/o francès, italià, altres llengües
334
Lloc base
A7256
F
C2
Nivell B1 d'anglès i/o francès, italià, altres llengües