logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 426 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 22 de gener de 2016
Rectorat

11671. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de gener de 2016 per la qual se substitueix un membre de la Junta de la Facultat de Ciències.

D'acord amb l'article 38.1 dels Estatuts d'aquesta universitat, havent-se complert el que preveu l’article 36 de l'Acord normatiu 11543/2015, de 29 d’octubre, pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 421, de 4 de novembre), nomèn el senyor Sebastià Massanet Massanet membre de la Junta de la Facultat de Ciències en representació dels professors del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, en substitució del senyor Francesc Andreu Rosselló Llompart.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 12 de gener de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet