logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 426 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 22 de gener de 2016
Rectorat

11663. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de gener de 2016 per la qual es fa pública la composició dels representants titulars dels professors a la Junta de la Facultat de Ciències.

Departament de Biologia (nou representants)

     1. Esteban Valdés, Susana

     2. Picornell Rigo, Antònia

     3. Fornós Astó, Joan Josep

     4. Jurado Rivera, José Antonio

     5. Miralles Socias, Antoni

     6. Bosch Zaragoza, Rafael

     7. Miranda Chueca, Miguel Ángel

     8. Nogales Fernández, Balbina

     9. Mateu Vicens, Guillem

Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut (cinc representants)

 1. Sureda Gomila, Antoni
 2.  Valle Gómez, Adamo
 3. Roca Salom, Maria Pilar
 4. García Palmer, Francisco José
 5. Proenza Arenas, Ana María

Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica (dos representants)

 1. Sbert Juan, Catalina
 2. Rosselló Llompart, Francesc Andreu

Departament de Física (set representants)

 1. Bota Ferragut, Sebastià A.
 2. Rosselló Sanz, Josep Lluís
 3. Picornell Alou, Catalina 
 4. Garcias Gomila, Francesca
 5. Seguí Palmer, M. Concepció
 6. Borràs López, Antoni
 7. Pons Morro, Jaime

Departament de Química (set representants)

 1. Piña Capó, Neus
 2. Turnes Palomino, Gemma Isabel
 3. Simal Florindo, Susana
 4. Donoso Pardo, Josefa
 5. Vilanova Canet, Bartomeu
 6. Cerdà Martín, Víctor
 7. García Raso, Ángel

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 12 de gener de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet