logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 425 (extraordinari) - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dimecres, 30 de desembre de 2015
Rectorat

11632. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de desembre de 2015 per la qual es nomenen els directors de departament de la Universitat de les Illes Balears.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveu l'article 50.2 i atès el procés electoral iniciat mitjançant l’Acord executiu 11547/2015, de 3 de novembre, nomèn les persones que s’indiquen tot seguit com a directors dels departaments de la Universitat de les Illes Balears, amb efectes des de la data de la presa de possessió:

Nom

Departament

Sr. José Aurelio Castro Ocón

Biologia

Sr. Josep Antoni Tur Marí

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Sr. Sebastià Serra Busquets

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Sr. Ricardo Alberich Martí

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Sr. Anselm M. Martínez Cañellas

Dret Privat

Sr. Joan David Janer Torrens

Dret Públic

Sra. Paula Maria Aguiló Segura

Economia Aplicada

Sr. Bartomeu Pascual Fuster

Economia de l’Empresa

Sr. Jaume Guiscafrè Danús

Filologia Catalana i Lingüística General

Sr. Pedro Guijarro Fuentes

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Sr. M. Antònia Carbonero Gamundí

Filosofia i Treball Social

Sr. Carles Bona Garcia

Física

Sr. Miquel Bennàsar Veny

Infermeria i Fisioteràpia

Sr. Jaume Sureda Negre

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

Sr. Bernat Sureda Garcia

Pedagogia i Didàctiques Específiques

Sr. Joan Frau Munar

Química


Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de desembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries i Sra. Gerent de la Universitat.