logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 423 (extraordinari) - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dimarts, 01 de desembre de 2015
Rectorat

11598. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 30 de novembre de 2015 per la qual es fa pública la relació de representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d'investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l'article 33.1 dels Estatuts elegits per als consells de departament de la Universitat.

Biologia (12)

Titulars:

 1. Piña Fernández, Samuel
 2. Buades Payeras, Joana Maria
 3. Busquets Bisbal, Antoni
 4. Ferragut Simonet, Joana Francesca
 5. Gomila Ribas, Rosa Maria
 6. Mas Lladó, Maria
 7. Carriquí Alcover, Marc
 8. Terrasa Pont, Bàrbara
 9. Boi, Marzia
 10. García Fernández de Castillo, Ana
 11. Jaén Luchoro, Daniel
 12. Ramis Escudero, Margalida Rosa

Suplents:

 1. González Sabater, Margalida Rosa
 2. Bennàsar Bennàsar, Pere
 3. Romero Munar, Antònia
 4. Moranta Mesquida, David
 5. Monerris Mascaró, Míriam
 6. Conesa Muñoz, Miguel Ángel
 7. Aparicio Martínez, Sara
 8. Fernández del Sar, Néstor
 9. Hernández Montes, Esther
 10. Akaarir El Ghourri, Mourad
 11. Douthe, Cyril
 12. Moyà Mesa, Òscar
 13. Ramon Manera, Cristina

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut (5)

Titulars:

 1. Bibiloni Esteva, M. del Mar
 2. Busquets Cortès, Carla
 3. Guevara de Bonis, Rocío
 4. Ramis Morey, Joana Maria
 5. Torrens Mas, Margalida

Suplents:

 1. Sastre Serra, Jordi
 2. Serrano Bengoechea, Alba
 3. Szaostaczuk, Nara Jimena
 4. Pomar Oliver, Catalina Amadora
 5. Mercader Barceló, Josep

Ciències Històriques i Teoria de les Arts (7)

Titulars:

 1. Sebastián Sebastián, María
 2. Mas Forners, Antoni
 3. Oliver Torelló, Joan Carles
 4. Tugores Truyols, Francesca
 5. Ginard Féron, David
 6. Urgell Hernández, Ricard
 7. Salas Vives, Pere

Suplents:

 1. Ripoll Gil, Elisabeth
 2. Garí Pallicer, Miquel Gabriel
 3. Coll Coll, Ana María
 4. Cardell Perelló, Jaume
 5. Aguiló Ribas, Catalina
 6. Seguí Beltran, Andreu
 7. Novo Malvarez, M. Margarita
 8. Salvà Simonet, Bartomeu

Ciències Matemàtiques i Informàtica (17)

Titulars:

 1. Bonnín Pascual, Francesc
 2. García Fidalgo, Emilio
 3. Company Córcoles, Joan Josep
 4. Ballesteros Varela, Alberto
 5. Massot Campos, Miquel Francesc
 6. Bibiloni Serrano, Pere
 7. Gómez Suárez, Beatriz
 8. Isern Deyà, Andreu Pere
 9. Jaume Mayol, Jaume
 10. Jiménez Noceda, Judit
 11. Jofre González-Granda, Xavier
 12. Nadal Nielsen, Miquel
 13. Negre Carrasco, Josep Lluís
 14. Roig Maimó, Maria Francesca
 15. Gomila Salas, Joan Gabriel
 16. Galli Granada, Ricardo Adolfo
 17. Perelló Vallespir, Jeroni

Suplents:

 1. Vila Barceló, Joan Carles
 2. Pericàs Reinés, Rafael
 3. Domínguez García, Mónica
 4. Flores Clemente, Alberto José
 5. Sousa García, Eloy Francisco
 6. Bordoy Marcó, Miquel Àngel
 7. Riera Clapés, Joan V.
 8. García Morales, Jan
 9. Mut Puigserver, Macià

Dret Privat (5)

Titulars:

 1. Antich Ferrà, Amador
 2. Canals Salvà, Antoni
 3. García de la Rosa Homar, Francisco
 4. Vives Vallès, Joan Antoni
 5. Calvo Doblado, Estefanía

Suplents:

­–

Dret Públic (6)

Titulars:

 1. Munar Miquel, Catalina
 2. Rubí Tomàs, Sebastià
 3. Calafell Ferrà, Vicenç Joan
 4. Dot Hualde, Lluís Enric
 5. Tugores Truyol, Bartomeu
 6. Ramis Feliu, Rafael

Suplents:

1. Quetglas Conti, Pere

Economia Aplicada (10)

Titulars:

 1. Perelló Arrom, Mateu
 2. Egea Juan, José David
 3. Garau Taberner, Jaume Miquel
 4. Quetglas Oliver, Miquel
 5. Cortès Miró, Baltasar
 6. Franconetti Manchado, Francisco Javier
 7. Álvarez Alarcón, Verónica
 8. Cunill Mir, Francesca
 9. Maturana Bis, Francisco José
 10. Valenzuela Van Moock-Chaves, Sonia

Suplents:

 1. Navarro López, Carolina
 2. Vives Maruffy, Aldric

Economia de l’Empresa (10)

Titulars:

 1. Palou Amengual, Ramon
 2. Munar López, Margalida
 3. Chacón González, Óscar
 4. Suñer Soler, Víctor
 5. Gelabert Morro, Miquel Francesc
 6. Aguiló Lemoine, Àngela Elisa
 7. Martín Sánchez, Miryam
 8. Campaner Jaume, Pere
 9. Bauzà de Vez, Iolanda
 10. Infantes Sánchez, Paula Maria

Suplents:

 1. Azpelicueta Criado, Carmen
 2. Gotarredona Fiol, Roger
 3. Rigo Linares, Miquel
 4. Socias Llull, Jaume
 5. Tur Ribas, Josep Antoni
 6. Ramis Planas, Antoni
 7. Carretero Juanals, Josep
 8. Font Ferrer, Cristina Joana
 9. Capó Plaza, Llorenç
 10. Soler Chacartegui, Rafael
 11. Reus French, Antoni Bartomeu

Filologia Catalana i Lingüística General (4)

Titulars:

 1. Simó Artero, Joan Carles
 2. Alomar Canyelles, Antoni Ignasi
 3. Amengual Buñola, Guillem Alexandre
 4. Coll Llompart, Margalida

Suplents:

 1. Munar Munar, Felip
 2. de Ozollo Garcia, Maria Rosa
 3. Revelles Esquirol, Jesús

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica (7)

Titulars:

 1. Massanet Rodríguez, Rafael
 2. Moreno Redondo, Rosa María
 3. Garcias Estelrich, Domingo
 4. Rosselló Castillo, Lluïsa
 5. Motos Moens, Antonia Isabel

Suplents:

Filosofia i Treball Social (6)

Titulars:

 1. Marina Miguel, José Antonio
 2. Ripoll Perelló, Miquel
 3. Adrover Quetglas, Bartomeu
 4. Guillén Palomares, Juana María
 5. Cifre Llull, Antònia
 6. Riera Díaz, Maria del Pilar

Suplents:

 1. Pacheco Cornejo, Felipe
 2. Terrasa Solé, Nicolau

Física (14)

Titulars:

 1. de Paúl Bernal, Iván
 2. Torrens Caldentey, Gabriel
 3. Amengual Pou, Arnau
 4. Alomar Barceló, Miquel Lleó
 5. Canals Guinand, Vicenç Josep
 6. Barceló Adrover, Salvador
 7. Hertel, Julián David
 8. Malagón Periánez, Daniel
 9. Morro Gomila, Antoni
 10. Oliver Gelabert, Antoni
 11. Pons Bonafè, Pere Josep

Suplents:

Geografia (4) 

Titulars:

 1. Arrom Munar, Joana Maria
 2. Barceló Trobat, Joan
 3. Peñas de Haro, Patrícia Helena
 4. Sastre Canals, Bartomeu

Suplents:

 1. Calsamiglia Reguant, Aleix
 2. Coll Ramis, Miquel Àngel
 3. Ramon Molinas, Jerònia
 4. Ballester Vallori, Antoni M.

Infermeria i Fisioteràpia (7)

Titulars:

 1. González Torrente, Susana
 2. Artigues Vives, Guillem
 3. Gual Crespí, Gabriel
 4. Yáñez Juan, Aina Maria
 5. Melis Quetglas, Sergi Valentí
 6. Palou Oliver, M. Antònia
 7. San Sebastián Fernández, Katia

Suplents:

 1. Antich Juárez, Josep Antoni
 2. Jareño Talero, Juan
 3. Villalonga Beltran, Bàrbara
 4. Gómez Toledo, Vanesa
 5. Belmounte Darraz, Saliha
 6. Castillo Ruiz, Francisco Javier

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (8)

Titulars:

 1. Cerdà Navarro, Antoni
 2. Melià Barceló, Maria Agnès
 3. Quintana Murci, Elena
 4. Regadera Pineda, María Luisa
 5. Sánchez Azanza, Víctor Alejandro
 6. Sbert Balaguer, Marià Ramon
 7. Fernández Cladera, Bruno
 8. Serra Buades, Francesc

Suplents:

Pedagogia i Didàctiques Específiques (6)

Titulars:

 1. Nadal Cristóbal, Andreu
 2. Cortada Marín, Isabel
 3. Mascaró Juan, Aina
 4. Valero de Vicente, Maria
 5. Vecina Merchante, Carlos
 6. Capriles González, Irina Coromoto

Suplents:

 1. Burgués Mestre, Joan Josep
 2. Muntaner Mas, Adrià
 3. Cicerol Bibiloni, Elisabet
 4. Vidaña Fernández, Lluís
 5. Sánchez Prieto, Lydia

Psicologia (8)

Titulars:

 1. Adán Micó, Gonçal Josep
 2. Far Ferrer, Miquel Joan
 3. Ferreiro Basurto, Virgina
 4. Serrano Ripoll, Maria Jesús
 5. Mantero Heredia, Salud
 6. Torrens Espinosa, Jerònia Maria
 7. Corradi, Guido Bartolomé

Suplents:

­–­

Química (8)

Titulars:

 1. Dalmau Estelrich, Maria Esperança
 2. Ferrer Trovato, Laura Daniela
 3. Minjares Fuentes, José Rafael
 4. Rumori, Paolo
 5. Vallespir Torrens, Francesca
 6. Ximenis Campins, Marta
 7. Sanchís Cortès, Maria del Pilar
 8. Llorente Downes, Javier

Suplents:

 1. Fernández Payeras, David
 2. Oliver Rodríguez, Miquel
 3. Salvà Salvà, Antoni

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 30 de novembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet