logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 422 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 20 de novembre de 2015
Rectorat

11555. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de novembre de 2015 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 16 de juny de 2015.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 16 de juny de 2015, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de novembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 3088

 Creu Roja 

 Antoni Aguiló (vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable)

 Addenda al conveni amb ref. 2712 per al desenvolupament del programa Sembrant Salut; canvi d’ubicació dels horts

 –

 19/5/2015

 13/10/2015

 

n. e.

 

 3095

Universitat de l’Algarve

 

CEP

 

 Intercanvi d’estudiants per al programa de doble titulació del Màster en Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació (UIB) i Tourism Economics and Regional Development (l’Algarve)

 –

 9/6/2015

 24/7/2015

 

Dos anys, renovable automàticament per períodes iguals de temps