logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 419 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 25 de setembre de 2015
Rectorat

11517. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de setembre de 2015 per la qual es renova la comissió de serveis a la doctora Maria Magdalena Romera Ciria.

En virtut de l’article 6 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, del que preveuen els Estatuts d’aquesta universitat i de l’informe favorable del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, es renova la comissió de serveis a la Universitat Pública de Navarra a la doctora Maria Magdalena Romera Ciria, professora titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Llengua Espanyola, amb efectes des del 15 de setembre de 2015 fins al 14 de setembre de 2016.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 de setembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Sra. Gerent de la Universitat.