FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXX
Núm. 408
Divendres, 19 de desembre de 2014
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Rectorat
11207. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de desembre de 2014 per la qual es fa pública la relació definitiva de representants dels estudiants per estudis elegits per al Consell díEstudiants de la Universitat.

Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura) + Administració díEmpreses (grau) + Ciències Empresarials (diplomatura) (4)

Titulars:

1. Mascaró Cardona, Santiago (JEIB) (54 vots)
2. Crespí Ramon, Margalida (JEIB) (53 vots)
3. Vicens Alzamora, Catalina (JEIB) (48 vots)
4. Ackermann, Nicole (IDEES) (8 vots)

Suplents:

1. Ocaña Safonova, Ekaterina (IDEES) (6 vots)
2. Jerez Núñez, Ezejerlix (IDEES) (3 vots)
3. Pons Cabanellas, Antoni (JEIB) (1 vots)

Arquitectura Tècnica (arquitectura tècnica) + Edificació (grau) (1)

Titular:

1. Lizárraga Sánchez, José E. (20 vots)

Suplents:

1. Orfila Gamundí, Álvaro (JEIB) (5 vots)
2. Palou de Comasema Dameto, Pedro (JEIB) (1 vot)

Biologia (llicenciatura + grau) (1)

Titular (article 34.2 normativa electoral):

1. Pórtales Córdoba, Adrián (IDEES)

Bioquímica (llicenciatura + grau) (1)

Titular (article 34.2 normativa electoral):

1. Nadal Ginard, Joan (JEIB)

Dret (llicenciatura + grau) (3)

Titulars:

1. Castilla Carmona, Manuel (JEIB) (73 vots)
2. Fernández Lombardo, Ares (IDEES) (69 vots)
3. Salort Fuster, Joan (JEIB) (69 vots)

Suplents:

1. Elbaum Osvaldo, Fidel (JEIB) (64 vots)
2. López Expósito, Marta (IDEES) (61 vots)
3. Lago López, Francisco Javier (49 vots)
4. Jiménez Chiva, Juan (IDEES) (41 vots)
5. Vicens Alzamora, Catalina (JEIB) (21 vots)

Economia (llicenciatura + grau) (2)

Titulars:

1. Casanova Caparrós, Marina (IDEES) (36 vots)
2. Pérez Varela, Helen (IDEES) (33 vots)

Suplents:

1. Vicens Alzamora, Margalida (JEIB) (30 vots)
2. Sebastián Gonzalvo, Alejandro (JEIB) (27 vots)
3. Morales Gaete, Yanko F. (11 vots)
4. Tweddle López-Hurtado, Gustavo (5 vots)
5. Leiva Julià, Víctor (4 vots)
6. García Molina, Lorenzo (3 vots)

Educació Infantil (diplomatura + grau) (2)

Titulars:

1. Amengual Capó, Aina Maria (IDEES) (20 vots)
2. Fernández Silva, Irene (IDEES) (18 vots)

Suplents:

1. Torres Juan, Eva (16 vots)
2. Salort Fuster, Maria Àngels (JEIB) (8 vots)

Educació Primària (diplomatura + grau) + Mestre (diplomatura) (3)

Titulars:

1. Blázquez Guzmán, Sofía (IDEES) (10 vots)
2. Delgado Cañada, Alba (IDEES) (10 vots)
3. Garcia Mulet, Joaquim (IDEES) (9 vots)

Suplent:

1. Salas Gelabert, Llorenç (JEIB) (1 vot)

Educació Social (diplomatura + grau) (1)

Titular (article 34.2 normativa electoral):

1. Guijarro Mas, Marta

Electrònica Industrial (enginyeria tècnica) + Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (1)

Titular (article 34.2 normativa electoral):

1. Coll Coll, Joan Gabriel

Enginyeria Tècnica Agrícola (enginyeria tècnica) + Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (grau) (1)

Titular:

1. Delacio Llompart, Andreu (14 vots)

Suplent:

1. Montesinos Martorell, Marina (IDEES) (7 vots)

Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau) (1)

Titular (article 34.2 normativa electoral):

1. Montosa Lirola, Ángel Daniel (IDEES)

Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau) (1)

Titular (article 34.2 normativa electoral):

1. Mir Fiol, Maria Lourdes (IDEES)

 

Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau) (1)

Titular:

1. López Aibar, Ricardo (IDEES) (20 vots)

Suplent:

1. Coll Bauzà, Marta (5 vots)

Filosofia (llicenciatura + grau) (1)

No síhi ha presentat cap candidat

Física (llicenciatura + grau) (1)

No síhi ha presentat cap candidat

Fisioteràpia (diplomatura + grau) (1)

Titular (article 34.2 normativa electoral):

1. Martínez Useros, Alba (AEM)

 

Geografia (llicenciatura + grau) (1)

Titular:

1. Martín Barba, Rocío (JEIB) (16 vots)

Suplent:

1. Gual Caballero, Saül (5 vots)

Història (llicenciatura + grau) (1)

Titular (article 34.2 normativa electoral):

1. Romero Cádiz, Miguel (IDEES)

Història de l'Art (llicenciatura + grau) (1)

No síhi ha presentat cap candidat

Infermeria (diplomatura + grau) (2)

Titulars (article 34.2 normativa electoral):

1. Noguera Archela, Marta (IDEES)
2. Ruiz Miralles, Isabel Maria (IDEES)

Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau) + Informàtica de Gestió (enginyeria tècnica) + Informàtica de Sistemes (enginyeria tècnica) (1)

Titular (article 34.2 normativa electoral):

1. Sánchez Moreno, José (IDEES)

Matemàtiques (llicenciatura + grau) (1)

No síhi ha presentat cap candidat

Pedagogia (llicenciatura + grau) (1)

Titular (article 34.2 normativa electoral):

1. Nadal Riera, Martí (JEIB)

Psicologia (llicenciatura + grau) + Psicopedagogia (llicenciatura) (2)

Titulars (article 34.2 normativa electoral):

1. Arbona Cortès, Elvira Assumpta
2. Truyols Plomer, Margalida

Química (llicenciatura + grau) (1)

Titular (article 34.2 normativa electoral):

1. Riera Moreno, Alejandro

Relacions Laborals (grau) (1)

No síhi ha presentat cap candidat

Telemàtica (enginyeria tècnica) + Enginyeria Telemàtica (grau) (1)

Titular (article 34.2 normativa electoral):

1. Bausà Garcia, Josep

Treball Social (diplomatura + grau) (1)

Titular:

1. Muñoz Torres, Francisco (21 vots)

Suplents:

1. Jiménez Pastor, Cristina (13 vots)
2. Bestard Pons, Rosa Maria (IDEES) (6 vots)

Turisme (diplomatura + grau) (2)

Titulars:

1. Bar Acedo, Raúl (JEIB) (16 vots)
2. Magaña Bennàsar, Alba (JEIB) (11 vots)

Suplent:

1. Prats Villena, Catalina Rosa (IDEES) (6 vots)

Estudis oficials de postgrau (màster i doctorat) (2)

Titulars (article 34.2 normativa electoral):

1. Pons Riudavets, Hèctor (IDEES)
2. Rivas Ortiz, Javier (AEM)

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet

 
Acord anterior
 Acord següent