FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXX
Núm. 408
Divendres, 19 de desembre de 2014
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Rectorat
11205. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de desembre de 2014 per la qual es fa pública la relació de representants del grup B) (resta de personal docent i investigador) elegits per al Claustre de la Universitat.

Personal docent i investigador amb dedicació a temps complet i amb vinculació permanent (2) (article 34.2 de la normativa electoral)

Titular

1. Arbós Berenguer, M. Teresa (Infermeria i Fisioteràpia)

Personal docent i investigador amb dedicació a temps complet i amb vinculació temporal (13) (article 34.2 de la normativa electoral)

Titulars

1. Borràs López, Antoni (Física)
2. Martínez Andreu, Sònia (Infermeria i Fisioteràpia)
3. Roso Bas, Fàtima (Infermeria i Fisioteràpia)
4. Sánchez Roig, Joana (Biologia Fonamental i Ciències de la Salut)

Personal docent i investigador amb dedicació a temps parcial (14) (article 34.2 de la normativa electoral)

Titular

1. González Torrente, Susana (Infermeria i Fisioteràpia)

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet

 
Acord anterior
 Acord següent