logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 399 (extraordinari) - Any  XXIX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 04 d'abril de 2014
Rectorat

10962. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 de març de 2014 per la qual es fa pública la composició del Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears.

De conformitat amb el que estableix l’article 38.1.u) dels Estatuts i en virtut del que preveu l’article 3 de l’Acord normatiu 10960/2014, de 18 de març, pel qual es crea el Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 399, de 4 d’abril), he disposat de fer pública la composició d’aquest comitè.

Els membres que en formen part són:

  1. Un membre del PDI o del PAS de la UIB amb experiència i coneixements en experimentació amb agents biològics (microorganismes patògens): senyor Antoni Bennàsar Figueras, professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Microbiologia del Departament de Biologia.
  2. Un membre del PDI o del PAS de la UIB amb experiència i coneixements en experimentació amb cultius cel·lulars: senyor Príam Francesc de Villalonga Smith, professor contractat doctor de l’àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
  3. Un membre del PDI o del PAS de la UIB amb experiència i coneixements en experimentació amb OMG de plantes: senyor Jeroni Galmés Galmés, professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Fisiologia Vegetal del Departament de Biologia.
  4. Un membre del PDI o del PAS de la UIB amb experiència i coneixements en experimentació amb OMG d’animals: senyora M. Teresa de Francisco Casado, veterinària responsable de l’estabulari de la UIB.
  5. Un membre del PDI amb experiència en prevenció de riscs: senyora Francesca Garcias Gomila, professora titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Física Atòmica, Molecular i Nuclear del Departament de Física .
  6. Un tècnic superior del Servei de Prevenció, amb l’especialitat d’Higiene: senyor Santiago Hernández Allès, tècnic superior de Seguretat i Higiene.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de març de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet