FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXIX
Núm. 398
Divendres, 21 de març de 2014
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Rectorat
10935. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 de març de 2014 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2010.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2010, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Connectats/convenis/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

Universitat de Mendoza

Catalina N. Juaneda (vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària)

Col·laboració acadèmica, científica i cultural

7/9/2010

12/3/2014

Mínim de quatre anys, renovable automàticament

Palma, 18 de març de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.