FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXIX
Núm. 396
Divendres, 7 de febrer de 2014
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
NOMENAMENTS I SITUACIONS
Rectorat

10907. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 4 de febrer de 2014 per la qual es fa pública la relació de representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit als departaments no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts elegits per als consells de departament de la Universitat.

Biologia (11)

Titulars:

1. Busquets Bisbal, Antoni
2. Gomila Ribas, Margalida
3. Brunet Galmés, Isabel
4. Buades Payeras, Joana Maria
5. Mateu Vicens, Guillem
6. Terrasa Pont, Bàrbara
7. Ferriol Buñola, Pere
8. Mas Lladó, Maria
9. Jaén Luchorro, Daniel
10. García Fernández de Castillo, Ana
11. Mulet Pol, Maria Magdalena

Suplents:

1. Borràs Borràs, David
2. Douthe, Cyril
3. Akaarir El Ghourri, Mourad
4. Aparicio Martínez, Sara

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut (5)

Titulars:

1. Bibiloni Esteva, M. del Mar
2. Sbert Roig, Miquel
3. Blanquer Rosselló, M. del Mar
4. Galmés Pascual, Isabel Maria
5. Pons Miró, Daniel Gabriel

Suplents:

1. Palou March, Mariona
2. Priego Cuadra, Teresa
3. Mercader Barceló, Josep
4. Torrens Garcia, Joana Maria

Ciències de la Terra (5)

Titulars:

1. Salamanca Salamanca, Miquel
2. Arrom Munar, Joana Maria
3. Barceló Trobat, Joan
4. Sastre Canals, Bartomeu
5. Mir Gual, Miquel

Suplents:

1. Pons Esteva, Antoni
2. del Valle Villalonga, Laura
3. Pomar Bauzà, Francesc
4. Robledo Ardila, Pedro Agustín
5. Mateu Lladó, Jaume
6. Ramon Molinas, Jerònia
7. Alomar Garau, Gabriel
8. Ballester Vallori, Antoni M.

Ciències Històriques i Teoria de les Arts (8)

Titulars:

1. Tugores Truyols, Francesca
2. Oliver Torelló, Joan Carles
3. Rubí Sastre, Maria Magdalena
4. Sebastián Sebastián, Maria
5. Llull Duró, Àngel
6. Mas Forners, Antoni
7. Picazo Muntaner, Antoni
8. Ripoll Gil, Elisabeth

Suplents:

1. Dols Gallardo, Maria del Carme
2. Garí Pallicer, Miquel Gabriel
3. Ginard Feron, David
4. Bauzà de Mirabò Gralla, Concepció
5. Coll Coll, Aina Maria

Ciències Matemàtiques i Informàtica (19)

Titulars:

1. Bonnín Pascual, Francesc
2. Draper Gil, Gerard
3. Massot Campos, Miquel Francesc
4. García Fidalgo, Emilio
5. Isern Deyà, Andreu Pere
6. García Morales, Jan
7. Gómez Suárez, Beatriz
8. Jiménez Noceda, Judit
9. Ballesteros Varela, Alberto
10. Jaume Mayol, Jaume
11. Khouja, Mehdi
12. Mut Puigserver, Macià
13. Gessner, David
14. Mas Mulet, Antoni
15. Pastor Pérez, Xavier
16. Jofre González-Granda, Xavier
17. Negre Carrasco, Josep Lluís
18. Rais, Martín Emilio
19. Seguí Colomar, Joan Miquel

Suplents:

1. Vidal Arcas, Alexandre
2. Bonet Bonet, Pere
3. Bonín Font, Francesc Jesús

Dret Privat (6)

Titulars:

1. Antich Ferrà, Amador
2. Calvo Doblado, Estefanía
3. Cardona Guasch, Olga Patrícia
4. García de la Rosa Homar, Francisco
5. Vives Vallès, Joan Antoni
6. Canals Salvà, Antoni

Suplents:

1. Leal Mayol, Francisco
2. Pons-Estel Tugores, Catalina
3. Bennàssar Moyà, Antoni
4. Gómez Díez, José Luis
5. Campaner Muñoz, Jaume Vicenç

Dret Públic (7)

Titulars:

1. Calafell Ferrà, Vicenç Joan
2. Ginard Martínez, Salvadora
3. Ladaria Lliteras, Sara Helena
4. Ollers Vives, Pere
5. Roca Morey, Pilar
6. Rubí Tomàs, Sebastià
7. Ramis Feliu, Rafael

Suplents:

1. Dot Hualde, Lluís Enric
2. Oliver Reus, Antoni
3. Amengual Colom, Llorenç Joan
4. Musolas Moll, Antònia
5. Soler Bordoy, Miquel Manuel

Economia Aplicada (10)

Titulars:

1. Comendeiro Maaloe, Micaela
2. Quetglas Oliver, Miquel
3. Vives Maruffy, Aldric
4. Arbulu Villanueva, Italo Raúl Abraham
5. Barceló Albertí, Rafael
6. Cunill Mir, Francesca
7. Maturana Bis, Francisco José
8. Perelló Arrom, Mateu
9. Porcel Bonet, Joan
10. Villoslada Maimó, Josefa

Suplents:

Economia de l’Empresa (9)

Titulars:

1. Arbós Mir, Francesca Maria
2. Capilla Vidal, Julio
3. Chacón González, Óscar
4. Gelabert Morro, Miquel Francesc
5. Ramis Planas, Antoni
6. Salvà Cerdà, Miquel
7. Vanrell Casasnovas, Marc
8. Aguiló Lemoine, Àngela Elisa
9. Munar López, Margalida

Suplents:

1. Palou Amengual, Ramon
2. Capó Plaza, Laura
3. Bauzá de Vez, Yolanda
4. Carretero Juanals, Josep
5. Estades Muntaner, Rosa
6. Florit Mascaró, Maria Auxiliadora
7. Martínez Gavaldà, Noèlia
8. Martínez Górriz, José Francisco
9. Rigo Linares, Miquel
10. Trias Vilar, Miquel
11. Anglès Gornés, Antoni Jordi
12. Azpelicueta Criado, Carmen

Filologia Catalana i Lingüística General (5)

Titulars:

1. Amengual Buñola, Guillem Alexandre
2. Munar Munar, Felip
3. Alomar Canyelles, Antoni Ignasi
4. Coll Llompart, Margalida
5. Simó Artero, Joan Carles

Suplents:

1. Santandreu Brunet, Pere Josep
2. Seguí Trobat, Gabriel

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica (9)

Titulars:

1. Cortés Pomacóndor, Susana María
2. Vilalta Iglesias, Maria dels Àngels

Suplents:

Filosofia i Treball Social (7)

Titulars:

1. Cifre Llull, Antònia
2. Terrasa Solé, Nicolau
3. Ripoll Perelló, Miquel
4. Sales Gelabert, Bartomeu
5. Gelabert Noguera, Biel
6. de la Vega Alemparte, Gerardo Fulgencio
7. Adrover Quetglas, Bartomeu

Suplents:

1. González Paredes, Francisco José
2. Morell Tipper, Marc Andreu

Física (14)

Titulars:

1. Masdeu Mayans, Francesc
2. Pujol Nadal, Ramon
3. Torrens Caldentey, Gabriel
4. de Juan Oliver, Catalina
5. Mayol Serra, Catalina
6. Morate González, David
7. Soler Juan, Robert Josep
8. de Paul Bernal, Iván
9. Díaz Medina, Antonio Jesús
10. Malagón Periánez, Daniel
11. Molinos Homar, Francesca
12. Morro Gomila, Antoni
13. Oliver Gelabert, Antoni
14. Simó Diego, Gemma

Suplents:

1. Vallespir Lladó, Jordi
2. Vañó Viñualles, Àlex
3. Amengual Pou, Arnau
4. Barceló Adrover, Salvador
5. Jiménez Forteza, Francesc
6. Laín García, Juan Antonio
7. Pérez Sierra, Aquilina María
8. Zapior, Maciej Lukasz
9. Carrió Carrió, Diego Saül
10. García Martínez, Victoriano
11. Bohé, Alejandro
12. López Frau, Iñaki
13. Martínez Asensio, Adrián
14. Martínez Gómez, David
15. Mas Gràcia, Benet
16. Pons Bonafè, Pere Josep
17. Purroy Narvaiza, Fernando
18. Rius Gibert, Joan Maria
19. Rossiñol Miralles, Bernat
20. Salas Cantarellas, Antoni Joan
21. Salas Gomila, Vicenç
22. Vicedo Ruiz, Miguel
23. Alomar Barceló, Miquel Lleó
24. Ballester Julià, Miquel

Infermeria i Fisioteràpia (7)

Titulars:

1. Mingorance Rubiño, José Antonio
2. Palou Oliver, M Antònia
3. González Torrente, Susana
4. Sardi León, Ernesto M.
5. Yáñez Juan, Aina Maria
6. Puiggròs Fontirroig, Antònia
7. Gual Crespí, Gabriel

Suplents:

1. Sebastián Rausell, Josep Manuel
2. Ripoll Carmona, Carles Xavier

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (8)

Titulars:

1. Forteza Bauzà, Sebastià
2. Femenias Andreu, Maria
3. Cuart Sintes, Maria Isabel
4. Sastre Vidal, Miquela M.
5. Bauzà Sampol, Antoni
6. López Roca, Núria
7. Serra Buades, Francesc
8. Fernández Cladera, Bruno

Suplents:

1. Roca Rodríguez, Pere
2. Montes Guidux, Míriam
3. Haber Eterovic, Nicole Karin
4. Lozano Serra, Estefania

Pedagogia i Didàctiques Específiques (6)

Titulars:

1. Burgués Mestre, Juan José
2. Gelabert Gual, Llorenç
3. Jaume Adrover, Magdalena
4. Muntaner Mas, Adrià
5. Nadal Cristóbal, Andreu
6. Vidaña Fernández, Luis

Suplents:

Psicologia (7)

Titulars:

1. Adán Micó, Gonçal Josep
2. Far Ferrer, Miquel Joan
3. Ferreiro Basurto, Virginia
4. Ortiz Bonnín, Sílvia
5. Serrano Ripoll, Maria Jesús
6. Terrasa Blázquez, Beatriu
7. Revert Vidal, Xavier

Suplents:

1. Forns Manera, Tomàs
2. Roca Gamundí, Joan Miquel
3. Mas Tous, Maria del Carme

Química (8)

Titulars:

1. Eim Iznardo, Valeria Soledad
2. Ferrer Trovato, Laura Daniela
3. Maya Alejandro, Fernando
4. Suárez Sánchez, Ruth
5. Cocoví Solberg, David J.
6. Comas Serra, Francesca
7. Garau Taberner, Maria del Carme
8. Moreno Linares, Daniel

Suplents

1. Palomino Cabello, Carlos
2. Rodríguez Barragán, Óscar Alberto
3. Fernández Payeras, David
4. Minjares Fuentes, José Rafael
5. Rumori, Paolo
6. Martínez Amer, Clara
7. Oms Molla, M. Teresa
8. Salvà Salvà, Antoni
9. Sanchis Cortès, M. Pilar
10. González San Miguel, Hilda María
11. López Roig, Carles

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 4 de febrer de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.