FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXIX
Núm. 395
Divendres, 24 de gener de 2014
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Rectorat

10884. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de gener de 2014 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 14 de maig de 2012.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 14 de maig de 2012, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Connectats/convenis/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma

Raquel Herranz (vicerectora d’Infraestructu-res i Medi Ambient)

Col·laboració en relació amb el Camp de l’Antoniana, al barri del Camp Redó de Palma

27.03.2012

09.01.2014

Un any, renovable automàticament

Palma, 21 de gener de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.