logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 357 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de desembre de 2011
Rectorat

10050. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de desembre de 2011 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 22 de novembre de 2011.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 22 de novembre de 2011, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Toshiba Europe GmbH Raquel Herranz (vicerectora d’Infraestructures i Medi Ambient) Cessió per part de la UIB de l’ús del hall de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos 25.10.2011 25.10.2011 30.11.2011

Palma, 12 de desembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas