logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 355 - Any  XXVII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

10017. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 2 de novembre de 2011 per la qual se substitueixen dos membres del Claustre.

D'acord amb l'article 17.2.a) dels Estatuts d'aquesta universitat, nomèn les senyores Francesca Lladó Pol i Magdalena Cladera Munar membres del Claustre, en representació, respectivament, dels professors dels departaments de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i d’Economia Aplicada i en substitució, també respectivament, dels senyors Miquel Josep Deyà Bauzà i Antoni Costa Costa, atès el pas a la situació de serveis especials d’aquests dos darrers.

Amb aquesta resolució es modifica la Resolució del Rectorat 9659/2010, de 20 de desembre, per la qual es fa pública la relació de representants dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (grup A) elegits per al Claustre de la Universitat (FOU núm. 343, de 28 de gener).

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas